Uvjeti Poslovanja
OPĆI PODACI

Ovi Opći uvjeti sastavni su dio programa turističkih paket-aranžmana (u nastavku teksta: aranžman), a time i Ugovora o organiziranju putovanja (u nastavku teksta: Ugovor) koji s putničkom agencijom BLACK TIE d.o.o., RADUNICA 70, 21 000 SPLIT, (u nastavku teksta: BT) sklapa putnik (u nastavku teksta: putnik). Svi podaci i uvjeti u programu i u ovim Općim uvjetima obvezuju BT i korisnika usluge – putnika ukoliko ne bude drugačije ugovoreno.OSNOVNI PODACI

Tvrtka: BLACK TIE d.o.o., putnička agencijaDjelatnost: 7911, Djelatnosti putničkih agencijaSkraćena tvrtka: BLACK TIE d.o.oRadunica 70, Split, Hrvatska, Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu  MB:04583116, OIB: 77944832541Zagrebacka banka d.d., IBAN: HR2723600001102845361Iznos temeljnog kapitala: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije: Ministarstvo turizma, Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg maršala Tita 8/I, 10000 Zagreb; turisticka.inspekcija@mint.hrNAČINI PLAĆANJA

Putnik može kupovati usluge izravno od BT-a putem bankovnog računa.Prihvaćene kreditne kartice su MasterCard ®, Visa ® i American Express ®. Kreditna kartica putnika bit će naplaćena u lokalnoj valuti (kuna) po kupovnom tečaju važećem na dan kada banka obrađuje naknadu. Zbog toga su moguća odstupanja u cijeni izraženoj u ponudi i stvarno naplaćenom iznosu po kreditnoj kartici putnika. Plaćanje putem bankovnog računa u drugim valutama moguće je samo u dogovoru s BT.
POSTUPAK REZERVACIJE

Odmah po rezervaciji, putnik plaća na ime pologa 20% od ukupnog iznosa svih putnih troškova. Preostali iznos cijene u potpunosti dospijeva na naplatu 48 sati prije pružanja prve usluge.Za rezervacije učinjene u roku od 60 do 15 dana prije pružanja prve usluge, potrebno je izvršiti cijelu uplatu u roku od 7 dana od učinjene rezervacije. Za rezervacije učinjene u roku od 14 dana od pružanja prve usluge, potrebno je izvršiti potpunu uplatu u roku od 24 sata od učinjene rezervacije. Rezervaciju je moguće otkazati sve dok se depozit/uplata ne izvrši u gore navedenim razdobljima, a za svako otkazivanje naplaćuje se naknada, sukladno iznosima navedenim pod toč.7. Svaka promjena plana puta biti će naplaćena prema gore navedenom rasporedu. Svaka promjena plana puta učinjena na licu mjesta za vrijeme boravka u Hrvatskoj, mora biti uplaćena u roku od 4 sata od učinjene rezervacije.

VAŽNA NAPOMENA: Pravila o otkazivanju mogu se razlikovati od gore navedenih uvjeta, ovisno o uslugama uključenim u plan puta. Po učinjenoj rezervaciji, putniku će se osigurati pojedinačna opcija plaćanja, a navedeni uvjeti se neće uzimati u obzir.ONLINE PLAĆANJE I SIGURNOST

Iz sigurnosnih razloga, nakon izvršenog online plaćanja, kreditna kartica neće biti automatski terećena. BT će tijekom radnog vremena pratiti i ručno odobriti svako plaćanje. Vaša će rezervacija biti potpuna i potvrđena nakon što je plaćanje odobreno.LT koristi WSPay sustav za internetska plaćanja. WSPay primjenjuje najsuvremenije standarde zaštite podataka – PCI DSS certifikat i Secure Socket Layer (SSL) protokol s 256-bitnim protokolom šifriranja i transportnog sloja (TLS) koji osigurava razmjenu podataka između WSPay i centara za autorizaciju tvrtki s kreditnim karticama učinjeno u privatnoj mreži koja je zaštićena od neovlaštenog pristupa.DODATNE KUPNJE

U slučajevima u kojima su plaćanja po ponudama BT-a vršena putem obrasca za autorizaciju kreditne kartice, za sve dodatne usluge u tijeku putovanja, koje nisu inicijalno predviđene u ponudi, BT će izravno teretiti kreditnu karticu putnika, samo nakon izravne pisane potvrde vlasnika kreditne kartice dane putem e-pošte, telefaksa ili SMS poruke. Nije potreban dodatni obrazac ovlaštenja za ovu usluge.Ukupan iznos cijena svih dodatnih usluga zajedno, ne može preći iznos cijene samog putovanja. U slučaju prekoračenja iznosa cijene putovanja, biti će potreban novi obrazac za autorizaciju. U slučajevima u kojima su plaćanja po ponudama BT-a vršena putem bankovnog računa ili internetom putem kreditne kartice, za sve dodatne usluge u tijeku putovanja, koje nisu inicijalno predviđene u ponudi, putnik će morati  ponovno izvršiti plaćanje putem internet stranice WSPay ili bankovnom transakcijom.


POLITIKA OTKAZA

U slučaju otkaza rezervacije izvršene putem BT, primijeniti će se navedene kazne:* 30% od potvrde do 48 sati prije pružanja usluge* 50% od 47 do 24 sati prije pružanje usluge** 100% od 23 sata do trenutka pružanja uslugeNavedeni postotci su ukupni troškovi putnih aranžmana ugovoreni putem BT, a ne dosad uplaćeni iznosi. Sve navedeno, odnosi se na radne dane, dakle od ponedjeljka do petka, između 9 sati i 17 sati, izračunate prema datumu i vremenu u Hrvatskoj.Bez obzira na to jesu li neke odredbe o otkazivanju hotela i usluga restriktivnije od navedenih, primjenjuju se pravila o otkazivanju.VAŽNA NAPOMENA: Ovisno o uslugama uključenim u plan putovanja stvoren za putnike, pravila o otkazivanju mogu se razlikovati od prethodno navedenih uvjeta. Po rezervaciji, putniku će se osigurati pojedinačne odredbe o otkazivanju, dok se gore navedeni uvjeti neće uzimati u obzir.
NAČIN POSTUPANJA U SLUČAJU ZAKAŠNJENJA PRIJEVOZA

Usluge prijevoza planiraju se s obzirom na maksimalno vrijeme čekanja za pick-up do 30 minuta 20 MINUTA te za prijevoz do OD zračne luke do 1 sat 50 MINUTA, nakon kojeg vremena BT neće biti u mogućnosti dovršiti ugovorenu uslugu.Ukoliko nas pravovremeno obavijestite o potrebi čekanja u svrhu transporta, a preko navedenog, BT će osigurati prijevoz odnosno pick-up iznad navedenog ograničenja za pružanje usluge. U tom slučaju, za svako prekoračenje u čekanju, automatski će se primjenjivati ​​pristojba u iznosu od 50,00 eura.USLUGE CONCIERGE I PROMJENE

BT predlaže da ne promijenite postojeću rezervaciju tijekom sezone (od travnja do studenog) kako ne bi ugrozili visoku kvalitetu naših usluga. Ako nas na vrijeme kontaktirate, najkasnije 24 sati prije početka usluge, BT će provjeriti dostupnost i mogućnost promjene u rezervaciji. Ako je moguće izvršiti promjenu, naplaćuje se naknada u iznosu od 100 EUR. Besplatna concierge usluga dostupna je između 8 do 20 sati. Korištenje ove usluge izvan radnog vremena, se naplaćuje.Troškovi concierge usluge isključeni su u slučaju izvanrednih situacija. Razgovor će biti zabilježen za buduće reference. Kada putnici kupe našu “Butlersku uslugu”, neće se primjenjivati ​​dodatna naknada za “promjene” ili  termine” izvan radnog vremena”.OSIGURANJE

Rezervacije putnika osigurane su putem polica osiguranja od opće odgovornosti (Uniqua osiguranje ddn P11-7002694088).Osim navedenog, BT u sklopu svojih aranžmana nudi putnicima i osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje za slučaj otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, osiguranje prijevoza, a koje je moguće dodatno ugovoriti preko BT za područje cijele Republike Hrvatske. BT će upoznati putnike sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju Organizator prouzroči Ugovaratelju neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman te staviti na raspolaganje informacije o sadržaju tih osiguranja kao i opće uvjete ugovora o osiguranju. Samom potvrdom rezervacije, putnik potvrđuje i pristaje na politiku osiguranja od strane BT-a. Ukoliko putnik ne ugovori dodatna osiguranja, BT smatra da je sve dodatne police osiguranja ugovorio sam u svojoj matičnoj zemlji. BT svesrdno preporuča svim svojim putnicima kupovinu polica osiguranja za slučaj isteka ili prekida putovanja.TOČNOST I ISTINITOST PODATAKA

Opće turističke informacije o pružateljima turističkih usluga, turističkim uslugama i s time povezanim uslugama, kao i ugovaranje i kupnja proizvoda i usluga dostupne su na našoj web stranici. BT pruža svojim putnicima točne i kvalitetne informacije.Sve informacije, podaci i slike povezane s određenom uslugama i proizvodima, BT prikuplja od pružatelja usluga i ne preuzima nikakvu odgovornost za pogreške ili propuste.
PRAVO I NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA

Sukladno odredbi članka 6. i 21. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) kao i odredbi čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15) putnici su ovlašteni podnijeti pritužbe na kvalitetu naših usluga pisanim putem ili osobno na adresu:Black Tie d.o.o.,Radunica 70,21000 Split, CRO ili putem e-maila: info@blacktie.hr

U slučaju nepotpuno ili nekvalitetno izvršene usluge iz ugovorenog aranžmana, putnik se može na samome mjestu pružanja usluge odmah obratiti Organizatoru podnošenjem prigovora, sukladno ovim Općim uvjetima. Ukoliko Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje reklamacije koje odgovara ugovorenoj usluzi, BT nije dužan uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju. Putnik se može obratiti BT-u i po završetku putovanja u paket-aranžmanu, u razumnom roku, s prigovorom odnosno zahtjevom za sniženje cijene ili naknadu štete. BT će odmah po primitku Vašeg prigovora potvrditi primitak istog te odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka i odgovoriti. Obavezne informacije koje je potrebno navesti u pritužbi su: ime i prezime osobe koja podnosi pritužbu te točnu adresu za podnošenje odgovora. Putnik je dužan obrazložiti razloge podnošenja prigovora te ujedno predočiti odgovarajuće dokaze.BT će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore te će čuvati i voditi pisanu evidenciju podnesenih prigovora najmanje godinu dana od dana njihovog zaprimanja.Sve dok Organizator ne donese odluku o podnesenom prigovoru, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge institucije ili nadležnih tijela, prava na podnošenja tužbe te davanja informacija u javna glasila i medije.Razmjerno sniženje cijene po prigovoru može doseći: iznos neiskorištenog dijela usluga, razliku u cijeni zbog niže kategorije smještajnih i drugih kapaciteta od ugovorenih. Ovime se isključuje pravo putnika na naknadu idealne štete, osim u slučaju da je ista osigurana kod osiguravajuće kuće koja istu štetu i pokriva.
PRAVO NA POVEĆANJE I SNIŽENJE CIJENE

Cijena paket-aranžmana može se povećati samo ako se povećaju specifični troškovi (primjerice, cijena goriva, visine poreza ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene ugovorom koje određuju treće osobe) i ako je to izričito predviđeno u ugovoru, a u svakom slučaju najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana. Ako povećanje cijene premašuje 8 % cijene paket-aranžmana, putnik može raskinuti ugovor. Ako Organizator pridrži pravo na povećanje cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene ako dođe do sniženja relevantnih troškova. Putnik ima pravo na primjereno sniženje cijene za svako razdoblje tijekom kojeg je postojala nesukladnost u vezi s ugovorenim putovanjem u paket-aranžmanu, osim ako BT dokaže da se nesukladnost može pripisati Putniku.
OBVEZE BLACK TIE d.o.o.

BT se obvezuje pružati usluge i odabrati pružatelja usluge u skladu s najboljom poslovnom praksom kao i brinuti o pravima i interesima putnika u skladu s najboljom turističkom praksom. BT se obvezuje pružiti putniku sve ugovorene usluge za određeni paket i dati odgovore u slučaju mogućeg neizvršenja usluga ili dijela usluga. BT se obvezuje ispuniti sve obveze navedene u njegovim programima u potpunosti i kako je opisano, osim u slučaju više sile ili promijenjenih okolnosti. U takvim slučajevima, BT će ponuditi zamjensko rješenje ako je moguće. BT nije obvezan pružati usluge izvan ovih Uvjeta i odredbi.
OBVEZE PUTNIKA

Putnik se obvezuje poštivati propise Republike Hrvatske, zemlji u kojoj ili u koju putuje i poštivati ​​kućni red u hotelskim i drugim objektima, surađivati s organizatorom i pružateljima usluga. Putnik je osobno odgovoran za bilo kakvu štetu koju uzrokuje, osobito za štetu nastalu uslijed nepridržavanja ugovora i ovih Općih uvjeta. Putnik je dužan štetu koju je prouzrokovao pokriti odmah na recepciji hotela i na drugom mjestu koje odredi fizička ili pravna osoba koja je pretrpjela štetu.ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi Opći Uvjeti sastavni su dio ugovora koji putnik sklapa sa BT-om. Moguća ili očekivana odstupanja od ovih Uvjeta biti će navedena uz program putovanja. Potpisivanjem ugovora ili plaćanjem BT-u, putnik u potpunosti prihvaća program i ove Opće Uvjete. Potvrđujući rezervaciju, putnik potvrđuje da je pročitao, razumio i prihvatio Opće uvjete BT. BT zadržava pravo promjena navedenih uvjeta korištenja web stranica i drugih uvjeta poslovanja. Promjene ne utječu na već izvršene i uplaćene rezervacije. Ove web stranice namijenjene su korisnicima za osobno, nekomercijalno korištenje. Nije dozvoljeno mijenjati, kopirati, distribuirati, prikazivati, objavljivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili prodavati bilo koju informaciju, uslugu ili proizvod koji se objavljuje na ovim stranicama. Ove stranice mogu sadržavati linkove na stranice drugih tvrtki ili osoba. Ti linkovi su samo za Vašu informaciju, a BT ne snosi odgovornost za točnost informacija ili sadržaj tih stranica.